Steun het werk van Stoomtrein Katwijk Leiden

ANBI

Onder de naam Stoomtrein Katwijk Leiden exploiteren de Nederlandse Smalspoorweg Stichting en de Stichting Nationaal Smalspoor een museum en een spoorlijn in Valkenburg ZH.
De Stichting Nationaal Smalspoor is door de Belastingdienst aangewezen als ‘culturele ANBI’. Dat betekent dat deze stichting is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Elke schenking komt dus geheel ten goede aan het museum. Momenteel zijn wij in overleg met de Belastingdienst om ook voor de Nederlandse Smalspoorweg Stichting de status van culturele ANBI aan te vragen.

Belastingvoordeel bij giften
Een gift aan een culturele ANBI levert een belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting (particulieren) of in de vennootschapsbelasting (bedrijven).
Als je inkomstenbelasting betaalt, mag je 125 % van de gedane gift opvoeren bij je giftenaftrek. Deze aftrek geldt voor maximaal € 5.000,- aan giften aan culturele instellingen.
Betaal je vennootschapsbelasting, dan mag je 150 % van de gedane gift aftrekken. Ook hiervoor geldt dat deze aftrek geldt voor maximaal € 5.000,- aan giften aan culturele instellingen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.
Wil je een gift doen aan onze organisatie of heb je daar vragen over, stuur ons dan een mail: penningmeester@StoomtreinKatijkLeiden.nl.

ANBI-gegevens Stichting Nationaal Smalspoor

Gegevens Nederlandse Smalspoorweg Stichting