Steun het werk van Stoomtrein Katwijk Leiden

ANBI

De Stichting Nationaal Smalspoor is door de Belastingdienst aangewezen als ‘culturele ANBI’. Over erfenissen en schenkingen gedaan aan een ANBI, zijn geen successie- en schenkingsrechten verschuldigd. Een particulier of bedrijf kan – onder bepaalde voorwaarden – giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Meer informatie daarover is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Stichting Nationaal Smalspoor: Jaarrekening 2017 (pdf)
Stichting Nationaal Smalspoor: Jaarrekening 2016 (pdf)

Stichting Nationaal Smalspoor
Jan Pellenbargweg 1
2235 SP Valkenburg ZH
RSIN: 800762502