Steun het werk van Stoomtrein Katwijk Leiden

Nederlandse Smalspoorweg Stichting

Statutaire naam:
Nederlandse Smalspoorweg Stichting
Statutaire zetel: Gemeente Katwijk
Oprichtingsdatum: 30-11-1970
Adres: Jan Pellenbargweg 1, 235 SP Valkenburg ZH
Activiteiten SBI-code: 91021- Musea
Doelstelling: De stichting heeft ten doel om in nauwe samenwerking met de Stichting Nationaal Smalspoor (SNS)(Nederlands) historisch smalspoormaterieel te verwerven, te archiveren en te documenteren en te (doen) restaureren, – dit materieel in het Nationaal Smalspoor Museum van de SNS in Valkenburg (ZH) ten toon te (doen) stellen en door SNS op haar eigen of andere museumspoorwegen te doen exploiteren en alles te verrichten dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en ten algemene nutte, als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956
KvK: 41197930
RSIN / Fiscaal nr: 8167.32.76
Bestuurders: Pieter van der Ham (voorzitter), Louis van Duijvendijk (secretaris), Johan Koning ter Heege (penningmeester), Gerard de Graaf (conservator), Ap Hoogendoorn (lid).

Statuten Nederlandse Smalspoorweg Stichting