Steun het werk van Stoomtrein Katwijk Leiden

Stichting Nationaal Smalspoor

Statutaire naam:
Stichting Nationaal Smalspoor
Statutaire zetel: Gemeente Katwijk
Oprichtingsdatum: 29-09-1988
Adres: Jan Pellenbargweg 1, 235 SP Valkenburg ZH
Activiteiten SBI-code: 91021- Musea
Doelstelling: De stichting heeft ten doel om in nauwe samenwerking met de Nederlandse Smalspoorwegstichting (NSS) een museum en een museumspoorweg voor (Nederlands) smalspoormaterieel te exploiteren en, dit materieel te verwerven, ten toon te stellen, in rijvaardige staat te (doen) herstellen en houden en te laten rijden op deze museumspoorweg en verder alles te verrichten dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en ten algemene nutte, als bedoeld in artikel 24lid 4 van de Successiewet 1956′
KvK: 41167757
RSIN/ Fiscaal nr: 8007.62.502
Bestuurders: Pieter van der Ham (voorzitter), Louis van Duijvendijk (secretaris), Johan Koning ter Heege (penningmeester), Gerard de Graaf (conservator), Ap Hoogendoorn (lid).
Beloningsbeleid: De Stichting Nationaal Smalspoor drijft volledig op haar 125 vrijwilligers. Ook het bestuur en de dagelijkse leiding wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. Geen enkele vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor geleverde prestaties.

Statuten Stichting Nationaal Smalspoor

Beleidsdocumenten
Jaarverslag 2018 (pdf)
Beleidsplan 2020-2025

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten is te vinden in de rubriek Uit de werkplaats die is opgenomen in ons kwartaalblad Smalspoor. Hieronder de nummers die dit jaar zijn verschenen.