Nieuws

Het laatste nieuws van de Stoomtrein Katwijk Leiden

20

apr 2019

Spoorvernieuwing

Van / in Nieuws /

Tijdens onze winterstop wordt er altijd veel werk verzet aan gebouwen, baan en materieel. Op afstand de grootste klus was deze keer de renovatie van een deel van onze spoorlijn en de vernieuwing van de overweg naar het parkeerterrein. Net op tijd, de start van ons rijseizoen op 20 april, was alles gereed. Voor wie wil weten wat daar allemaal bij komt kijken zet Erwin Mosterd, onze chef Spoorbouw, alle werkzaamheden nog eens op een rij.

Al een aantal jaar was bekend dat de conditie van de dwarsliggers op het traject dat ruim 15 jaar geleden als eerste verzwaard werd, erg slecht is. Eind 2017 is besloten om hier na de Kerstritten van 2018 iets aan te doen. Nieuwe dwarsliggers waren ondertussen aanwezig. Alleen was nog niet duidelijk hoe we het aan zouden gaan pakken en of we dit ook in steenslag zouden gaan leggen in plaats van zand. Na wat gesprekken met verschillende mensen en een bezoek aan de RTM in Ouddorp, waar al een tijd met steenslag gewerkt word, is besloten om het spoor compleet te verwijderen, een nieuw baanlichaam van steenslag te maken en hier het spoor weer opnieuw op te bouwen.
Ook is al jaren bekend dat de overweg verzakt ligt ten opzichte van het omliggende spoor. Het hoogteverschil was 18 cm, wat verspreidt over 25 m toch een aardige helling geeft. Dit gaf vooral bij vochtig weer problemen met het remmen voor de overweg. Omdat deze overweg aansluit aan het te vernieuwen stuk, is besloten om deze meteen mee te vernieuwen. Er is gezocht naar een goede overwegconstructie, welke uiteindelijk gevonden is door het spoor in een zelf geconstrueerde betonplaat in te laten gieten. Dit heeft veel weg van de ‘Harmelen-overweg’ zoals deze veel door ProRail toegepast wordt.

Maanden van tevoren is begonnen met het voorbereiden van dit project. De ‘nieuwe’ tweedehands dwarsliggers moesten allemaal gezaagd en geboord worden. Materialen moesten besteld worden. Omdat we voor het eerst met ballast zouden werken moest ook nieuw gereedschap aangeschaft worden. Hierbij heeft Spiba Spoorweggereedschap ons geholpen door ons gereedschap tegen de helft van de prijs te leveren.

Op 30 december 2018 werd direct achter de laatste trein de Stumec in het spoor gezet om de eerste lasbouten los te draaien. Na wat strubbelingen kon in de ochtend van 31 december echt begonnen worden met het loshalen van de lassen. Dit viel niet mee, omdat de lassen al dik 15 jaar muurvast zaten. Uiteindelijk waren alle lassen rond 2 uur los en kon oud en nieuw gevierd worden.

2a_IK_IMG_6388_verbeterd

Losmaken van de lasbouten

Op 1 januari is in de middag een kleine ploeg begonnen met het loshalen van de spoorstaven. Deze werden aan de kant gelegd en de kraagschroeven en hellingplaten werden verzameld om weer opnieuw gebruikt te worden. Dat de vernieuwing van de dwarsliggers hard nodig was bleek wel bij het loshalen van de kraagbouten en het verwijderen van de dwarsliggers uit het zandbed. Sommige vielen spontaan uit elkaar en veel kraagbouten wilden niet uit het hout draaien omdat het hout waar ze in vast zaten volledig verrot was.
Het verwijderen van het spoor en de dwarsliggers was in de eerste week van januari al gereed, waarna begonnen werd met het graven van het cunet. Dit cunet zou later met steenslag gevuld worden tot maaiveld, en daarop zouden de dwarsliggers komen te liggen. Hierdoor zullen de dwarsliggers altijd boven maaiveld liggen en minder snel rotten.

Ondertussen had Jovetra met flinke korting de rijplaten gelegd voor het depot voor de steenslag en de omleiding van de overweg. De omleiding werd afgebakend met geleidebaken die we van COMOL5 konden lenen. De steenslag zou pas na een paar weken door GBN geleverd worden, omdat dit goedkoper uit kwam met het transport. Ondertussen konden wij beginnen met het verwijderen van de overweg. Omdat het spoor 15 cm (dwarsliggerhoogte) omhoog is gekomen en we de overweg vlak wilden hebben met het omliggende spoor, moest de overweg 33 cm omhoog. Dit zou een aardige drempel worden. In overeenstemming met de gemeente Katwijk is besloten om hier een lange drempel van stelconplaten te maken. Het idee is dat deze stelconplaten in de toekomst weggehaald kunnen worden wanneer de parkeerplaats vernieuwd gaat worden.

DSC04109

De nieuwe overweg. Daarachter de tijdelijke platenbaan.

Over een lengte van 25 m werd het asfalt opgebroken en ophogingsmateriaal gestort. Dit bestond uit fijne steenslag dat wij gekregen hebben van Van der Dool uit Wassenaar. Op deze laag is een filterdoek gelegd, waarna de laatste paar centimeter gevuld werd met straatzand, zodat een vlakke ondergrond gemaakt kon worden voor de stelconplaten en de overwegplaten.

IMG_6890

edilon)(sedra giet de spoorstaven in met elastische gietmassa.

Nadat na enig passen en meten de overwegplaten gelegd werden is begonnen met het leggen van de stelconplaten voor de weg. Nadat dit eind januari klaar was, was ook het steenslag geleverd. Terwijl het cunet gevuld werd met steenslag kwamen de mannen van edilon)(sedra de spoorstaven in de goten van de overwegplaten ingieten met elastische gietmassa. Dit wordt ook zo gedaan in het het ‘echt’. Veel overwegen en enkele trambanen liggen ingegoten. Omdat edilon)(sedra onze toepassing erg uniek vond hebben ze besloten om dit werk volledig te sponsoren. De resterende ruimtes in de overwegconstructie werden door Mebin met flinke korting gevuld met beton. Hierdoor hebben wij uiteindelijk een zeer professioneel uitgevoerde overweg met 2 spoorwijdtes, omdat er ook een 90 cm spoorstaaf mee ingegoten is.

IMG_7031

Mooi weer om dwarsliggers uit te leggen op het nieuwe ballastbed.

Nadat de de spoorstaven ingegoten waren is het laatste stuk straatwerk afgemaakt en kon ondertussen ook begonnen worden met het opbouwen van het spoor. De dwarsliggers werden gelegd en het spoor werd gemonteerd. Nadat het spoor gemonteerd was is het spoor geschift en is de ballast gestort. Het storten van de steenslag, en ook het uitgraven van het cunet, werd makkelijk gemaakt doordat we van G v/d Holst uit Wassenaar een trekker met kieper konden lenen.

IMG_7458

Onderstoppen.

Het spoor werd met behulp van kriks en een laser op hoogte gesteld en aanvankelijk onderstopt met oude Wackers die we nog hadden liggen en het leken te doen. De Wackers vertoonden al vrij snel problemen en het onderstoppen was erg zwaar. Van VolkerRail konden we een nieuw type onderstopper van Robel lenen. Deze machine vertoonde geen kuren, was een stuk lichter, trillingsarm en verdichtte de steenslag een stuk beter dan de Wackers. We konden de onderstopper van VolkerRail vaker lenen en hebben een tweede machine gehuurd, zodat we redelijk wat meters konden maken op een dag. Hier zijn we een aantal weken mee bezig geweest.

Ondertussen was de overweg geopend en kon het aansluitende stuk spoor aan de noordkant aangesloten worden. Omdat de nieuwe overweg langer was dan de oude, moesten de aansluitende staven iets ingekort worden. Hiervoor is een motorslijper met spoorstaafklem gebruikt die we ook van VolkerRail konden lenen. Dit spoor is hoogte gesteld en met zand onderstopt. Ook de andere aansluiting op het bestaande spoor is later op maat geslepen met de motorslijper van VolkerRail, op hoogte gelegd en met zand onderstopt.

Nadat het spoor op z’n plek lag moest het steenslag aangevuld worden, zodat we het gewenste baanlichaam kregen. Om het baanprofiel af te werken is tussendoor de oude sneeuwschuiver omgebouwd tot steenslagploeg. Deze heeft in enkele gangen en her er der wat scheppen ervoor gezorgd dat het spoor netjes in het gewenste baanlichaam ligt, waardoor het spoor de week voor de aanvang van het rijseizoen weer bruikbaar was.

Nog her en der wat steenslag bijstorten voor de afwerking.

Selecteer hier de social media waarop je dit bericht wilt delen.

Bedankt voor je reactie.

Ander nieuws